Další 10denní kurz

V letošním roce se v České republice nebude konat tradiční přesvánoční kurz v Žihli. Nově se však uskuteční dva letní kurzy na Čeladné (v Beskydech), které na sebe budou termínově navazovat. Vybrat si můžete z následujících termínů: 3.8.2016 - 14.8.2016 anebo 17.8. - 28.8.2016. Registrace na oba kurzy bude spuštěna 4.5.2016. Pro přehled všech chystaných kurzů prosím klikněte zde.

Toto jsou české stránky organizací, které nabízejí kurzy meditace vipassana podle tradice Sayagyi U Ba Khina, jak ji vyučuje  S. N. Goenka a jeho asistující učitelé.

Co je meditace vipassana?

Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je to jedna z nejstarších indických meditačních technik. Byla vyučována v Indii před více než 2500 lety jako univerzální prostředek k osvobození se od všech lidských utrpení, jako umění žít. Pro ty, kteří nejsou s meditací vipassana obeznámeni, jsou k dispozici Úvod do vipassany od S. N. Goenky a Otázky a odpovědi.

Jak se ji naučit?

Technika meditace vipassana se vyučuje na 10denních pobytových kurzech, během kterých si účastníci osvojí základy metody a praktikují ji dostatečně dlouho k tomu, aby na sobě zakusili její blahodárné výsledky. Nejsou zapotřebí žádné dřívější zkušenosti s meditací.

Poté, co se seznámíte s úvodem do techniky a řádem kurzu a najdete si vyhovující termín v rozvrhu kurzů, můžete se na kurz přihlásit.

Kde se ji naučit?

Kurzy jsou pořádány v řadě meditačních center nebo v pronajatých prostorách mimo centra po celém světě. V České republice jsou kurzy organizovány od roku 2006. V současnosti jsou pořádány dva kurzy ročně, v pronajatých prostorách. Informace o chystaných kurzech, lokalitě kurzu a o tom, jak se na kurz přihlásit, naleznete na stránce Kurzy v ČR

Pokud chcete získat informace o kurzech pořádaných v jiných zemích, navštivte prosím stránky www.dhamma.org.

Financování kurzů

Kurzy jsou bezplatné – nehradí se ani jídlo a ubytování. Veškeré náklady jsou hrazeny z darů od lidí, kteří již alespoň jeden kurz vipassany absolvovali, zakusili na sobě její blahodárné účinky a chtějí také dalším lidem dopřát tuto možnost. Učitel, asistenti učitele i organizátoři jsou dobrovolníci, kteří nedostávají žádnou odměnu.